Vlaamse Ardennen – Zuid-West-Vlaanderen – Pays des Collines

Good to great – Jim Collins

Waarom maken sommige bedrijven een sprong vooruit en andere niet?

Uit een langdurig onderzoek van honderden Fortune 500-bedrijven kwamen elf bedrijven naar voren die in een periode van vijftien jaar explosief groeiden. Een tijdlang presteerden deze elf bedrijven even 'good' als hun concurrenten in dezelfde branche, maar plotseling accelereerden ze en werden 'great'. Wat onderscheidt deze succesvolle bedrijven nu van hun concurrenten en wat kunnen anderen daarvan leren?